Rozdrabniacze spalinowe

Rozdrabniacze spalinowe

Rozdrabniacze spalinowe to profesjonalne rozdrabniacze służące do przemysłowego rozdrabniania gałęzi. Rozdrabniacze spalinowe mogą pracować z duża ilością rozdrabnianego materiału przez kilka-kilkanaście godzin.

Mimo sporych rozmiarów rozdrabniacze spalinowe mają kompaktową budowę a zamontowane koła ułatwiają transport. Zrębki powstała w wyniku rozdrabniania gałęzi są równe a rozdrabniacz spalinowy może pracować z mokrym, świeżym materiałem.