Rozdrabniacze elektryczne

Rozdrabniacze elektryczne

Rozdrabniacze elektryczne to grupa małych rozdrabniaczy o napędzie elektrycznym służących do pracy w małych gospodarstwach i ogrodach. Rozdrabniacze do gałęzi elektryczne dzielą się na rozdrabniacze elektryczne walcowe i rozdrabniacze elektryczne nożowe

Rozdrabniacze elektryczne walcowe przeznaczone są do rozdrabniania gałęzi świeżo ściętych, lekko wilgotnych z liśćmi. Rozdrabniacze walcowe rozdrabniają gałęzie tworząc zrębki o grubszej frakcji. Zrębki te nadają się na wywóz na kompost, na odpady zielone. Rozdrabniacze elektryczne walcowe pracują na bazie walca zgniatająco-miażdżacego i zestawu noży. Rozdrabniacze walcowe mają nieco większą wydajność ale materiał rozdrobniony nie nadaje się do dekoracyjnego podsypu.

Rozdrabniacze elektryczne nożowe przeznaczane są do rozdrabniania gałęzi przesuszonych, pozbawionych świeżych części. Materiał do rozdrabniania nie może być tez mokry. Zrębki powstałe w wyniku rozdrabniania gałęzi mają mniejszą frakcję i nadają się do dekoracyjnego posypywania alejek, dróżek, parkingów, klombów. Rozdrabniacze elektryczne nożowe mają mniejsza wydajność ale dzięki precyzyjnemu nożowemu układowi cięcia jest dokładniejszy a zrębki mniejsze i równiejsze.